СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ
  Информация за нас  
  Софтурна къща "ЦАНИ" е семейна фирма, създадена през 1993 г. Основателите на фирмата: Мария Георгиева Цанкова и Цветан Стоянов Цанков са завършили Софийския университет "Климент Охридски" - специалност "Математика" и имат 20 годишен опит в проектирането и програмирането на автоматизирани системи за селското стопанство в Изчислителен Център "Агроасу", Пловдив.

Във фирмата работят и синовете им Стоян Цветанов Цанков - завършил специалност "Аграрна икономика" в Земеделски колеж, Пловдив и Георги Цветанов Цанков - завършил специалност "Фермерство" в Земеделски колеж, Пловдив.

Програмните продукти, създадени от софтурна къща "ЦАНИ" са внедрени успешно в много предприятия, фирми, земеделски кооперации, арендатори, земеделски производители и др.
 

Copyright©2009 Софтуерна къща Цани Web design: Софтуерна къща Цани

  За нас Аренда Фермер Селскостопански машини Дялов капитал Заплати Счетоводство Дълготрайни активи Контакти