СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ
  "ДЯЛОВ КАПИТАЛ"

Програмен продукт за българските фермери
 
  Програмният продукт "ДЯЛОВ КАПИТАЛ" ви осигурява възможност да получавате оперативна и аналитична информация за:
  • Дялове от купюри
  • Актуализации
  • Дивиденти
 

Copyright©2009 Софтуерна къща Цани Web design: Софтуерна къща Цани

  За нас Аренда Фермер Селскостопански машини Дялов капитал Заплати Счетоводство Дълготрайни активи Контакти