СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ
  Програмен продукт "ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ"  
  Програмният продукт "ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ" ви дава възможност да следите:
  • Амортизации
  • Счетоводен амортизационен план
  • Данъчен амортизационен план
  • Инвентаризационни описи и др.
 

Copyright©2009 Софтуерна къща Цани Web design: Софтуерна къща Цани

  За нас Аренда Фермер Селскостопански машини Дялов капитал Заплати Счетоводство Дълготрайни активи Контакти