СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ
  "ФЕРМЕР"

Програмен продукт за българските фермери
 
  Програмният продукт "ФЕРМЕР" е създаден за българските фермери, за да могат да ползват оперативна информация за производствената година, както и за да следят сеитбооборота пет години назад.

Регистрирането на обработките на почвата - агротехнически, растителна защита и торене - дава възможност на фермера (председателя, арендатора и др.) да следи разходите при обработката на земята и да прави анализи за производството на земеделските култури и работата на селскостопанските машини.
 

Copyright©2009 Софтуерна къща Цани Web design: Софтуерна къща Цани

  За нас Аренда Фермер Селскостопански машини Дялов капитал Заплати Счетоводство Дълготрайни активи Контакти