СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ
  "АРЕНДА"         Програмен продукт за земята  
  Програмният продукт "АРЕНДА" е създаден за земеделски кооперации, арендатори и частни земеделски стопани, сключили арендни договори или договори за наем за възмездно ползване на земята. "АРЕНДА" включва следните модули:

Модул "Създаване на База данни за земята".
Този модул ви дава възможност за въвеждане на пълните данни за Договори, Собственици, Наследници, Имоти, Масиви, Местности, Декари, Категории, Документи за собственост, Нотариална заверка и др.

Модул "Справки за земята".
Чрез този модул можете да получите подробни справки за собственици, за наследници, по масиви, по местности, по категории, по договори, Декларация по чл.70.

Модул "Изчисляване на рента по култури".

Модул "Извеждане на ведомости и бележки за раздаване".

Модул за връзка с програмния продукт, разпространяван от Министерството на земеделието чрез областните дирекции "Земеделие и гори".

Предимства при използване на програмния продукт "АРЕНДА":
  • Достъпен за ползване от всички земеделски производители.
  • Лесна актуализация на базата данни за земята при смяна на собственици, наследници и др.
  • Подробна информация за земята.
  • Възможност за добавяне на нови модули.
  • Автоматично прехвърляне на необходимата информация в програмния продукт, разпространяван от Министерството на земеделието чрез Областните дирекции за регистрация и пререгистрация на земеделските производители.
 

Copyright©2009 Софтуерна къща Цани Web design: Софтуерна къща Цани

  За нас Аренда Фермер Селскостопански машини Дялов капитал Заплати Счетоводство Дълготрайни активи Контакти