СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ
  "СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ"

Програмен продукт за българските фермери
 
  Програмният продукт "СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ" е създаден за българските фермери, за да могат да ползват оперативна и аналитична информация за:
  • Различните видове обработки на почвата
  • Разходите за гориво
  • Трудовите разходи
  • Практики
  • Норми
 

Copyright©2009 Софтуерна къща Цани Web design: Софтуерна къща Цани

  За нас Аренда Фермер Селскостопански машини Дялов капитал Заплати Счетоводство Дълготрайни активи Контакти