СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ
  Програмен продукт "СЧЕТОВОДСТВО"  
  Програмният продукт "СЧЕТОВОДСТВО" включва:
  • Създаване на индивидуален сметкоплан
  • Счетоводни операции
  • Оборотна ведомост
  • Отчет за приходите и разходите
  • Баланс
  • Главна книга
 

Copyright©2009 Софтуерна къща Цани Web design: Софтуерна къща Цани

  За нас Аренда Фермер Селскостопански машини Дялов капитал Заплати Счетоводство Дълготрайни активи Контакти