СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ
  Програмен продукт "ЗАПЛАТИ"  
  Програмният продукт "ЗАПЛАТИ" включва:
  • Личен състав
  • Ведомости
  • Фишове
  • Рекапитулации
  • Граждански договори
  • Разходи на труд по направления (сметки)
 

Copyright©2009 Софтуерна къща Цани Web design: Софтуерна къща Цани

  За нас Аренда Фермер Селскостопански машини Дялов капитал Заплати Счетоводство Дълготрайни активи Контакти