СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ
  Програмни продукти за българските фермери  
  Софуерна къща "ЦАНИ" е създала уникален комплект програмни продукти, предназначени специално за българските фермери. Тази гама софтуерни решения дават възможност на фермерите, земеделските кооперации и арендаторите да ползват оперативна и аналитична информация за всички специфични дейности, които са свързани със земеделското производство:
  • Създаване на богата база данни, осигуряваща пълна информация, свързана с арендата - договори, собственици, наследници, имоти, масиви, местности, категории, документи за собственост, рента
  • Регистриране на различните видове обработки на почвата - агротехнически, растителна защита и торене
  • Следене на разходите при обработката на земята
  • Анализи за производството на земеделските култури
  • Следене на работата на селскостопанските машини
  • Анализи на разходите за горива, препарати за растителна защита, торове, трудови разходи
Програмните продукти на Софуерна къща "ЦАНИ" са внедрени и работят успешно повече от 10 години в много български земеделски кооперации, арендатори и земеделски производители.
 

Copyright©2009 Софтуерна къща Цани Web design: Студио Т4 ЕООД

  За нас Аренда Фермер Селскостопански машини Дялов капитал Заплати Счетоводство Дълготрайни активи Контакти